.post img {max-width:80% !important}

11.2.15

Warszawa

Detal z ul. Emilii Plater w Warszawie. Myślę, że pomocny dla niektórych.

Warsaw, Emilia Plater Street detail - I think pretty helpful for some.

17.3.14

Seattle Public Library

Biblioteka Publiczna w Seattle jest budynkiem, które robi nie lada wrażenie! Zaprojektowana została przez OMA i otwarta w maju 2004 roku. 

Seattle Public Library is an icredible building. It was designed by OMA and opened in May 2004.

Jeśli chodzi o przystosowanie dla ON, budynek spisuje się równie dobrze. Aczkolwiek jest kilka mankamentów, które wyłapałam. 

When it comes to universal design - the building is pretty spectacular too. Although there are a few things that I noticed that seem not so universal. 


WEJŚCIE
Najpierw pozytywy. Wejście jest wyraźnie oznakowane, z poziomu 0.

ENTRANCE
First - well done stuff. An Entrance is clearnly signed, on the same level as sidewalk. 

 

SALA WYKŁADOWA
Wejście z dołu i z góry. Na dole miejsca przygotowane dla "wózkowiczów", dobrze oznaczone. Mównica również bez niepotrzebnej "katedry" - niepełnosprawny ruchowo mówca będzie mógł swobodnie korzystać z tej sali.
Kolor podłogi inny niż stopni - mniej lub bardziej świadome przystosowanie dla osób niedowidzących.

LECTURE HALL
Two entrances - speaker level and from the top. On the bottom level there is a well signed space with no sits in a front row - for people on the wheelchairs. Also the speaker stands on no podium - which makes it equal for the speakers on the wheelchair. 
There is a contrast between the colour of the floor and pitched side of the hall - intentionally or not, makes it easier for visually impaired. 
DZIECI
Strefa dzieci jest przyjazna pod każdym względem. Każda różnica poziomów jest pokonywalna. Zarówno toaleta dla chłoców, jak i dziewczynek, jest przystosowana dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci - przy najmniej według oznaczenia, bo tu nie wchodziłam :)

KIDS
The Children Center is a very friendly place - whichever aspect you consider. It is made easy to move from one level to another. Both, the girls' and boys' toilet is adjusted for disabled kids - but this I know only from the sign for I didn't enter them :)
WINDA
Tym razem dla nie(do)widzących - oznaczenia brajlem pięter (ale szkoda, że już funkcja piętra nie została opisana) oraz głośnik. A przy okazji śliczny kolor!

ELEVATOR 
For the visually impaired - numbers of each floor in braille alphabet (but maybe the function of each floor should also be described in braille) and there is a speaker. And the colour of the elevator is cool! 


Mniej udane

5TE PIĘTRO
Jest całe czerwone! Wygląda to na pewno ciekawie, ale jest trudne do poruszania się i, podczas gdy dla ludzi bez problemów z widzeniem może to stanowić przygodę, dla niedowidzących może być przeszkodą nie do pokonania, a pokonać ją jest konieczne, bo na tym piętrze znajdują się toalety. Może inna jego funkcja lepiej współgrałaby z takim pomysłem. 

Less successful 
 
5TH LEVEL
It is all red! It looks interesting but is difficult to orientate there. While for the people with no vision problems it can be quite fun, for the visually impaired it may be too hard. The thing is that you have to use that floor because the toilets are located here. Maybe different function for it would be better.
 


TOALETA
Przepraszam za zdjęcie sedesów, ale postanowiłam zaznaczyć jedną rzecz, że lepiej jest projektować oparcie z obu stron [tu należy sobie wobrazić przesiadanie się z wózka na toaletę].

A druga rzecz - umywalka: lustro jest co prawda ładnie pochylone, ale brak jest pochwytów. Ludzie poruszający się o kulach ich potrzebują - z obu stron, bo nie wiadomo, która będzie tą silniejszą stroną użytkownika. 

TOILET
Sorry for the photos of the toilet but I need to point out that it is more convenient to have the support on both sides of the toilet [imagine moving from the wheelchair to the toilet].
And another thing is the washbasin: the mirror is assembled with an angle which is very well but there are no supports on the sides of it. It is needed for people walking on crutches and it is needed on both sides of the washbasin for you don't know which side of the user is stronger.  
A na koniec inna strona mnie - eko :) 

And, at the end, other side of me - environmental friendliness :) 

10.3.14

Hamburg

Mały post z Hamburga. 
Subtelna ingerencja przystosowawcza przy kościele Hauptkirche Sankt Katharinen (św. Katarzyny) w Hamburgu - jednym z pięciu głównych kościołów Hamburga, którego wieża jest drugim najstarszym obiektem budowlanym miasta. 
A little post from Hamburg.
A subtle spatial interference nearby Hauptkirche Sankt Katharinen in Hamburg, Germany. It is one of the five most important churches and the steeple is second oldest building of the city. 

20.7.13

Na podstawie mojego tekstu o UNIVERSAL DESIGN DLA NAJMNIEJSZYCH z KSSNu 08 został napisany tekst na stronie www.ekorodzice.pl (patrz tu). Bardzo się cieszę, zwłaszcza, że idea bycia eko rodzicem również mnie bardzo cieszy!An article concerning universal design on playground based on my own (here) showed up on www.ekorodzice.pl (here) - a webpage devoted to promoting eco parenthood. Cool!

14.5.13

KSSN 08


Trochę spóźnione, ale - w Krakowskim Semestralniku Studentów Niepełnosprawnych (czytaj KSSN online) pojawił się artykuł mojego autorstwa (więcej o semestralniku tutaj)

UNIVERSAL DESIGN DLA NAJMNIEJSZYCH (strona 21)

An article that I wrote some time ago showed up in the Magazine linked here. The name can be translated as "Cracow Disabled Students Magazines", it is published each semester both traditionally and online. Unfortunatelly only in Polish. I wrote about the UNIVERSAL DESIGN FOR THE SMALLEST (page 21).


2.12.12

TANI WÓZEK INWALIDZKI ZDOLNY PORUSZAĆ SIĘ PO RÓŻNYM TERENIE

THE CHEAP ALL-TERRAIN WHEELCHAIR


LFC, bo tak nazywa się wózek, zaprojektował młody mężczyzna Amos Winter z MIT, wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi niepełnosprawnych ruchowo z krajów rozwijających się.  Zaproponował wózek o koszcie poniżej 200$, z mechanizmem działającym jak dźwignia, z częściami jak od roweru, tak że bardzo łatwo o naprawę. 

LFC (the name of a wheelchair) was designed by a young MIT engineer Amos Winter. It meets the needs of physically disabled people from developing countries. Amos Winter had an idea for a wheelchait that costs less than 200$, using levers, with parts like for a bike so that it would be easy to repair. 


Sposób działania dźwigni (źródło) / How it works (source

Jadąc po trudnym terenie, łapie się wysoko na dźwigni; łapiąc nisko, zwiększa się prędkość. 

Going through rough terrain one catches the levers high; when catching low, one can speed up. 


Źródło / Source

Powstał także model dla posiadaczy grubszego portfela, czyli głównie celujący w USA, Australię i Europę - LFC Sport. 

There is a model for people with better income, so mainly USA, Australia and Europe - LFC Sport.
Podobieństwa modeli (źródło) / Similarieties between models (source)

Różnice między modelami (źródło) / Differences between models (source)

Całą prezentację jego pomysłu (niestety, nie ma jeszcze napisów po polsku) znajdziecie tu.

The full presentation of the idea can be found here


Mnie bardzo podoba się to, że LFC jest naprawdę UNIWERSALNY. 

I like LFC especially because it can be really called UNIVERSAL.